Waterbassins

Algemeen

Voldoende gietwater van goede kwaliteit is van groot belang voor een kweker. De regelgeving maakt het steeds moeilijker om water te onttrekken uit de bodem. Ook vanuit de diverse waterschappen wordt de regelgeving omtrent het opvangen van regen- en gietwater steeds verder aangescherpt.

Laatste jaren hebben wij ons steeds verder gespecialiseerd in de aanleg van waterbassins. Doordat we het gehele proces met eigen mensen uitvoeren kunnen we voor de klant een totaalpakket aanbieden. Met behulp van een total station kunnen we de beschikbare ruimte voor het waterbassin nauwkeuring inmeten. Met deze gegevens wordt berekend wat de maximale waterinhoud is en of het met een gesloten grondbalans kan worden uitgevoerd.

Voor het grondwerk beschikken wij over het juiste materieel met speciale bakken. De montage van de bassinfolie, taludbescherming en eventueel een drijfzeil wordt door ons eigen personeel uitgevoerd.

Groot voordeel van onze werkwijze is dat alle benodigde materialen worden besteld voordat met het grondwerk wordt gestart. Nadat het grondwerk is afgerond kan het bassin direct worden voorzien van folie en taludbescherming. Schade aan het grondwerk door weersinvloeden is dus uitgesloten.

Wenst u een offerte voor de aanleg van een waterbassin neem dan gerust contact met ons op.

Veel waterbassins worden aangelegd met een gesloten grondbalans. Dit wil zeggen dat het grondwerk wordt uitgevoerd zonder dat daarbij grond wordt aan- of afgevoerd. Het beschikbare oppervlakte meten wij voor u in met een total station. Met dit gegeven kunnen we met een speciaal programma de maximale wateropslag berekenen. Uit deze berekening komen de volgende gegevens:

  • Dijkhoogte t.o.v. maaiveld
  • Diepte t.o.v. maaiveld
  • Waterinhoud
  • Benodigde of vrijkomende grond
  • Benodigde bassinfolie en taludbescherming

De te behalen diepte is afhankelijk van de stand van het grondwater. Wordt het waterbassin dieper dan de stand van het grondwater dan is het noodzakelijk om de beschikbare ruimte te draineren. De taluds worden doorgaans uitgevoerd in een helling van 45 graden ( 1:1 ). Voor de kruinbreedte hanteren wij een breedte van 0,80 meter.

Indien gewenst kunnen wij voor u een complete tekening maken van het waterbassin met leidingwerk. Deze kunt u gebruiken voor de aanvraag van eventueel benodigde vergunningen.

Om u een indruk te geven van de mogelijkheden vind u hieronder enkele voorbeelden van gegraven waterbassins:

Voorbeeld 1

Lengte gemeten op maaiveld: 30,00 meter

Breedte gemeten op maaiveld: 30,00 meter

Diepte t.o.v. maaiveld: 1,25 meter

Hoogte t.o.v. maaiveld: 1,80 meter

Waterinhoud gemeten 25 centimeter onder de rand: 1.295 m³

Uitvoering met gesloten grondbalans.

Voorbeeld 2

Lengte gemeten op maaiveld: 40,00 meter

Breedte gemeten op maaiveld: 40,00 meter

Diepte t.o.v. maaiveld: 1,25 meter

Hoogte t.o.v. maaiveld: 2,30 meter

Waterinhoud gemeten 25 centimeter onder de rand: 2.970 m³

Uitvoering met gesloten grondbalans.

Voorbeeld 3

Lengte gemeten op maaiveld: 50,00 meter

Breedte gemeten op maaiveld: 50,00 meter

Diepte t.o.v. maaiveld: 1,25 meter

Hoogte t.o.v. maaiveld: 2,70 meter

Waterinhoud gemeten 25 centimeter onder de rand: 5.570 m³

Uitvoering met gesloten grondbalans.

Bassinfolie

Voor de aanleg van waterbassins maken wij gebruik van een FPP folie met een dikte van 0,5 mm. FPP staat voor ( Flexibele poly propyleen ). Dit is een folie welke zeer goed bestand is tegen UV straling, heeft een goede resistentie tegen zuren en is zeer flexibel. De folie wordt vanuit de fabriek op maat aangeleverd. Afhankelijk van de afmetingen is het mogelijk een bassinfolie tot circa 7.000 m² uit één stuk te maken. Indien het bassin groter is dan wordt de folie uit meerdere stukken aangeleverd en in het werk aan elkaar gelast.

Het is belangrijk om de folie over de gehele dijk aan te brengen en op maaiveldniveau in te graven. Bij het ingraven van de bassinfolie op de dijk is er grote kans op uitspoeling van de dijken en zal de levensduur van het bassin aanzienlijk afnemen.

Doorvoeren

Voor het aanbrengen van een waterdichte aansluiting op het leidingwerk worden bij de folie de benodigde doorvoeren geleverd. Deze zijn tevens vervaardigd uit FPP folie met een dikte van 1 mm. en worden in het werk op de bassinfolie gelast.

Taludbescherming

Al de door ons aangelegde waterbassins zijn beschermd met een 205 grams gronddoek voorzien van tegelzoom. De taludbescherming wordt op maaiveldniveau ingegraven en bevat een tegelzoom waarin de tegels worden aangebracht. De doeken worden in de fabriek op maat gemaakt zodat in het werk enkel de hoeken ter plaatse dienen te worden geconfectioneerd.

Algengroei in een waterbassin is iets waar u niet op zit te wachten. Algen groeien alleen bij voldoende voedingsstoffen en licht. Met de aanleg van een drijfzeil neemt u het licht in uw bassin weg wat ervoor zal zorgen dat er geen algengroei meer voorkomt. Een drijfzeil is vervaardigd uit een FPP folie ( Flexibele poly propyleen ). FPP folie heeft een soortelijk gewicht van 900 kg/m³ en is dus lichter dan water. Het drijfzeil is rondom voorzien van een zoom waarin een pvc buis wordt aangebracht. Het drijfzeil wordt op zijn plaats gehouden door met polyester omhulde elastiek welke wordt aangebracht aan de pvc buis en speciale voorzieningen op de dijken van het bassin. Door het toepassen van elastiek blijft het drijfzeil netjes op zijn plaats liggen en kan het de schommelingen in het water

De grondwerken voor het waterbassin worden geheel uitgevoerd door ons eigen personeel. Wij hebben de beschikking over het benodigde materieel en de speciaal hiervoor ontwikkelde hulpstukken. Al onze machinisten zijn VCA gecertificeerd.

De montage wordt volledig uitgevoerd door ons eigen personeel. Deze beschikken over alle benodigde materialen en gereedschappen en zijn VCA-gecertificeerd.