Afwatering over paden

Trayvelden

Een trayveld is een veld waarop aardbeien- en andere trayplanten op worden gekweekt. De velden worden in de meeste gevallen niet bereden met rijdend materiaal waardoor na het egaliseren het aanbrengen van folie en gronddoek volstaat. Trayvelden zijn te onderscheiden in twee soorten.

Allereerst is er de optie om het betonnen pad tevens te gebruiken als afwatering. De tweede optie is om te werken met afwateringsgoten. 
De breedte van een trayveld is doorgaans gebaseerd op de breedte van een spuitboom. Omdat het water op een trayveld onder de trays doorloopt, kan men de breedte van een trayveld nagenoeg onbeperkt aanleggen.

Voor het afdekken van trayvelden hebben wij een speciaal gronddoek laten maken. Het betreft een 132 grams gronddoek met een lijn om de 20 centimeter. Dit kan van pas komen bij het plaatsen van uw trays.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of een geheel vrijblijvende offerte voor de aanleg van uw trayveld. Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

 

Een trayveld met afwatering over de pad ligt in een dakprofiel waarbij het pad zich op het laagste punt bevindt. Het betonnen pad kan worden gestort of worden uitgevoerd met betonplaten.

Voordeel
Er is nagenoeg geen ruimteverlies. Bij het toepassen van een afwateringsgoot is dit wel het geval.

Nadeel
Bij het gebruik van betonplaten is het mogelijk dat deze betonplaten kunnen verzakken. Echter wordt in de meeste gevallen wel PVC afvoerbuis aangebracht onder het betonnen pad. Dit zorgt ervoor dat het water afgevoerd wordt. 

Elk gewenst profiel is mogelijk, met tevens de mogelijkheid voor een uitsparing t.b.v. aluminium strips. Deze worden door ons gebruikt voor de montage van het folie en gronddoek. Deze betonnen paden worden afgewerkt met een lichte bezemstructuur wat ten goede komt aan de beloop- en bereidbaarheid.

Voor het gebruik van betonplaten is een speciale aqua-circle betonplaat op de markt. De naam zegt het al, deze plaat is in het midden lager dan aan de zijkanten. Hierdoor ontstaat een soort van ondiepe goot. De betonplaten kunnen worden voorzien van een vastzetsysteem voor montage van folies en gronddoeken. Tevens bestaat de mogelijkheid een uitsparing te voorzien in het midden van de plaat voor afwatering in een halve afvoerbuis onder de betonnen platen.

Bij een trayveld met een afwateringsgoot liggen de paden op het hoogste niveau.

Voordelen

  • Verharding blijft droger
  • Algengroei nagenoeg uitgesloten


Voor de betonnen verharding kan gebruik worden gemaakt van betonplaten of een gestorte betonverharding. De betonplaten kunnen indien gewenst worden uitgevoerd met een vastzetsysteem voor folies en gronddoeken. Het gestorte betonnen pad kan tevens worden voorzien van een uitsparing voor de montage van aluminium strips. Deze gebruiken wij voor de montage van het folie en gronddoek. De gestorte betonnen pad kunnen wij voor u vlinderen of bezemen.

Voor de afwateringsgoot bestaan twee mogelijkheden. De eerste is het toepassen van een betonnen afwateringsgoot met vastzetsysteem voor folies en gronddoeken. In veel gevallen wordt echter gekozen voor een gefreesde greppel met daarin betontegels. Deze kunnen wij met een speciale frees achter een tractor voorzien van GPS aanbrengen. Voordeel van deze goot zijn de lage kosten voor materiaal en arbeid.

Een trayveld met afwatering over de pad ligt in een dakprofiel waarbij het pad zich op het laagste punt bevindt. Het betonnen pad kan worden gestort of worden uitgevoerd met betonplaten.

Voordeel
Er is nagenoeg geen ruimteverlies. Bij het toepassen van een afwateringsgoot is dit wel het geval.

Nadeel
Bij het gebruik van betonplaten is het mogelijk dat deze betonplaten kunnen verzakken. Echter wordt in de meeste gevallen wel PVC afvoerbuis aangebracht onder het betonnen pad. Dit zorgt ervoor dat het water afgevoerd wordt. 

Elk gewenst profiel is mogelijk, met tevens de mogelijkheid voor een uitsparing t.b.v. aluminium strips. Deze worden door ons gebruikt voor de montage van het folie en gronddoek. Deze betonnen paden worden afgewerkt met een lichte bezemstructuur wat ten goede komt aan de beloop- en bereidbaarheid.

Voor het gebruik van betonplaten is een speciale aqua-circle betonplaat op de markt. De naam zegt het al, deze plaat is in het midden lager dan aan de zijkanten. Hierdoor ontstaat een soort van ondiepe goot. De betonplaten kunnen worden voorzien van een vastzetsysteem voor montage van folies en gronddoeken. Tevens bestaat de mogelijkheid een uitsparing te voorzien in het midden van de plaat voor afwatering in een halve afvoerbuis onder de betonnen platen.